مجتمع تجاری اینترنتی پاساژ
Pasaj Online Shopping Mall

BlackBerry

BlackBerry

"BlackBerry"یک شرکت تولید کننده تلفنهای همراه هوشمند است که توسط شرکت آمریکایی (Research in Motion Limited(RIM از سال ۱۹۹۹ اداره میشود. "BlackBerry" دارای تواناییها و امکاناتی است که در دیگر تلفنهای همراه موجود نمیباشد.